Enten

Stockenten

Tafelente

Knäckente

Reiherenten

Schnatterente

Mandarinenten

Mandarinente

Löffelente

Gänse

Graugänse

Schneegänse

Schneegänse

Brandgänse

Brandgänse

Blässgänse

Kanadagänse

Rostgänse

Nilgänse

Schwäne

Höckerschwäne